Το κείμενο ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ , χαραγμένο σε τετράγωνης μορφής βάση από διαφορετικά υλικά, όπως μέταλλα, πηλός, ρητίνες, δέρμα, πλαστικό , βουλοκέρι κ.α. - ενσωματωμένης σε ξύλο.

The ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ text , engraved on square formed bases, made from different materials, such as metal, clay, resins, leather, P.V.C., sealing wax e.t.c. , framed on wood.

Column 25x25x100cm


   Chinese text Sealing wax  Luxembourgish text Aluminum     Greek text clay      Chinese text Sealing wax
  English  text Copper       German  text  Iron                   Chinese text   P.V.C.     English  text Copper
   Arabian   text  Lead   Tibetan  text clay                         Armenian  text clay    Arabian   text  Lead
    Hiragana text clay  Hebrew  text clay                            Russian   text  Aluminum   Hiragana text clay

  
     Polish text Iron     Luxembourgish text Aluminum         Polish text Iron        Greek text clay
     German  text  Iron           Ethiopian text clay               Ethiopian text clay     Chinese text   P.V.C.
     Tibetan  text clay     Brazilian  text Copper                  Brazilian  text Copper  Armenian  text clay
      Hebrew  text clay     Serbian text Bronze                   Serbian text Bronze  Russian   text  Aluminum