Το κείμενο ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ , χαραγμένο σε τετράγωνης μορφής βάση από διαφορετικά υλικά, όπως μέταλλα, πηλός, ρητίνες, δέρμα, πλαστικό , βουλοκέρι κ.α. - ενσωματωμένης σε ξύλο.

The ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ text , engraved on square formed bases, made from different materials, such as metal, clay, resins, leather, P.V.C., sealing wax e.t.c. , framed on wood.

Column 25x25x100cm


   Chinese text Sealing wax  Luxembourgish text Aluminum     Greek text clay      Chinese text Sealing wax
  English  text Copper       German  text  Iron                   Chinese text   P.V.C.     English  text Copper
   Arabian   text  Lead   Tibetan  text clay                         Armenian  text clay    Arabian   text  Lead
    Hiragana text clay  Hebrew  text clay                            Russian   text  Aluminum   Hiragana text clay

  
     Polish text Iron     Luxembourgish text Aluminum         Polish text Iron        Greek text clay
     German  text  Iron           Ethiopian text clay               Ethiopian text clay     Chinese text   P.V.C.
     Tibetan  text clay     Brazilian  text Copper                  Brazilian  text Copper  Armenian  text clay
      Hebrew  text clay     Serbian text Bronze                   Serbian text Bronze  Russian   text  Aluminum

Engish text iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text max 14x14cm in wood max 24x20.4cmGreek text bronze  max 14x14cm in wood max 24x20.4cm


Greek text coloured clay  max 14x14cm in wood max 24x20.4cmGREEK TEXT recycled paper max 14x14cm in wood


Greek text coloured clay2  max 14x14cm in wood max 24x20.4cm


Greek text alpaca  max 14x14cm in wood max 24x20.4cm


Greek text clay  max 14x14cm in wood max 24x20.4cm


Greek text ironrust  max 14x14cm in wood max 24x20.4cm


Greek text inox2  max 14x14cm in wood max 24x20.4cm


Greek text lead  max 14x14cm in wood max 24x20.4cm


Greek text 1iron  max 14x14cm in wood max 24x20.4cm


Greek text zing  max 14x14cm in wood max 24x20.4cm


Greek text bronze2  max 14x14cm in wood max 24x20.4cm


Greek text alum  max 14x14cm in wood max 24x20.4cmIrish text lead max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Latin text max 14x14cm in wood max 24x20.4cm


Latin text inox  max 14x14cm in wood max 24x20.4cm


LATIN TEXT   alpaca max 14x14cm in wood 23,6x20cm

German text lead max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Japanese text gold clay max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Montenegrian text bronze2 max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Brazilian text alpaca max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Polish text copper max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Portugese text inox max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Italian text alumin max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Hebrew text max 14x14cm in wood max 24x20.4cm


Hebrew text gold clay  max 14x14cm in wood max 24x20.4cm


Hebrew text clay  max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Armenian text zing max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Czech text inox max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Russian text copper max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Georgian text PVC max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Finnish text bronze max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Danish text alpaca max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Serbocroatian text white iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Romanian text inox max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Hieroglyphics text max 14x14cm in wood max 24x20.4cm
Hieroglyphics text sealingwaxI  max 14x14cm in wood max 24x20.4cmHieroglyphics text lead  max 14x14cm in wood max 24x20.4cmHieroglyphics text zing  max 14x14cm in wood max 24x20.4cmHieroglyphics text leather  max 14x14cm in wood max 24x20.4cmDutch text copper max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

French text iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Korean text zing max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Montenegrian text bronze max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Albanian text iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Italian text alumin2 max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Slovakian text copper max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Spanish text iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm