Το κείμενο ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ , χαραγμένο σε τετράγωνης μορφής βάση από διαφορετικά υλικά, όπως μέταλλα, πηλός, ρητίνες, δέρμα, πλαστικό , βουλοκέρι κ.α. - ενσωματωμένης σε ξύλο.

The ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ text , engraved on square formed bases, made from different materials, such as metal, clay, resins, leather, P.V.C., sealing wax e.t.c. , framed on wood.

Column 25x25x100cm


   Chinese text Sealing wax  Luxembourgish text Aluminum     Greek text clay      Chinese text Sealing wax
  English  text Copper       German  text  Iron                   Chinese text   P.V.C.     English  text Copper
   Arabian   text  Lead   Tibetan  text clay                         Armenian  text clay    Arabian   text  Lead
    Hiragana text clay  Hebrew  text clay                            Russian   text  Aluminum   Hiragana text clay

  
     Polish text Iron     Luxembourgish text Aluminum         Polish text Iron        Greek text clay
     German  text  Iron           Ethiopian text clay               Ethiopian text clay     Chinese text   P.V.C.
     Tibetan  text clay     Brazilian  text Copper                  Brazilian  text Copper  Armenian  text clay
      Hebrew  text clay     Serbian text Bronze                   Serbian text Bronze  Russian   text  Aluminum

Greek text alpaca max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Engish text iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text bronze max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Irish text lead max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Latin text inox max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

German text lead max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Japanese text gold clay max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Montenegrian text bronze2 max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Hieroglyphics text zing max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text clay max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Chinese sealngwax max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Brazilian text alpaca max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Polish text copper max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Portugese text inox max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Italian text alumin max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Hebrew text gold clay max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text 1iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Armenian text zing max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Czech text inox max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text zing max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Hieroglyphics text lead max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Russian text copper max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text alum max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Georgian text PVC max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Finnish text bronze max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Danish text alpaca max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Serbocroatian text white iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Romanian text inox max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Chinese text plastic max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Hebrew text clay max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Hieroglyphics text sealingwaxI max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text bronze2 max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Dutch text copper max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Arabic text clay max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

French text iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Chinese text sealingwax2 max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text lead max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Korean text zing max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Montenegrian text bronze max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text colored clay2 max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Chinese text lead max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Albanian text iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Italian text alumin2 max 14x14cm in wood max 24x20.4cm