Το κείμενο ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ , χαραγμένο σε τετράγωνης μορφής βάση από διαφορετικά υλικά, όπως μέταλλα, πηλός, ρητίνες, δέρμα, πλαστικό , βουλοκέρι κ.α. - ενσωματωμένης σε ξύλο.

The ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ text , engraved on square formed bases, made from different materials, such as metal, clay, resins, leather, P.V.C., sealing wax e.t.c. , framed on wood.

Greek text alpaca max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Engish text iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text bronze max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Irish text lead max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Latin text inox max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

German text lead max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Japanese text gold clay max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Montenegrian text bronze2 max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Hieroglyphics text zing max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text clay max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Chinese sealngwax max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Brazilian text alpaca max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Polish text copper max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Portugese text inox max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Italian text alumin max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Hebrew text gold clay max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text 1iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Armenian text zing max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Czech text inox max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text zing max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Hieroglyphics text lead max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Russian text copper max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text alum max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Georgian text PVC max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Finnish text bronze max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Danish text alpaca max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Serbocroatian text white iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Romanian text inox max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Chinese text plastic max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Hebrew text clay max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Hieroglyphics text sealingwaxI max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text bronze2 max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Dutch text copper max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Arabic text clay max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

French text iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Chinese text sealingwax2 max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text lead max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Korean text zing max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Montenegrian text bronze max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Greek text colored clay2 max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Chinese text lead max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Albanian text iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Italian text alumin2 max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Hieroglyphics text leather max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Slovakian text copper max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Spanish text iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Swedish text bronze max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Turkish text alumin max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Vietnamese text lead max 14x14cm in wood max 24x20.4cm

Danish text iron max 14x14cm in wood max 24x20.4cm